Climate Change & Coastal Heritage

Mae CHERISH (Hinsawdd, Treftadaeth ac Amgylcheddau Riffiau, Ynysoedd a Phentiroedd) yn brosiect 6 blynedd ar gyfer Iwerddon a Chymru sy’n cael ei gyllido gan Ewrop ac mae’n dod â phedwar partner ar draws dwy wlad at ei gilydd: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, y Rhaglen Ddarganfod: Canolfan Archaeoleg ac Arloesi Iwerddon, Prifysgol Aberystwyth: Yr Adran Ddaearyddiaeth a Gwyddorau Daear ac Arolwg Daearegol, Iwerddon. Dechreuodd y prosiect ym mis Ionawr 2017 a bydd yn weithredol tan fis Mehefin 2023. Bydd yn elwa o €4.9 miliwn drwy Raglen Iwerddon-Cymru 2014-2020.

 

Mae CHERISH yn brosiect gwirioneddol drawsddisgyblaethol sydd â'r nod o gynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o effeithiau newid yn yr hinsawdd, stormydd a thywydd eithafol yn y gorffennol, y presennol a'r dyfodol agos ar dreftadaeth ddiwylliannol gyfoethog ein môr a'n harfordir. Rydym yn cysylltu tir a môr ac yn defnyddio amrywiaeth o dechnegau a dulliau i astudio rhai o'r lleoliadau arfordirol mwyaf eiconig yn Iwerddon a Chymru.

Amcanion

Datblygu cyfarwyddyd arfer da ar y cyd

Rhwydwaith parhaol o farcwyr arolwg sefydlog ‘newid lleol’ 

Rhestr data amgylcheddol hanesyddol uwch

Rhestr data palaeo-amgylcheddol uwch

Modelau 3D ar / oddi ar y lan di-dor

Hyfforddi’r dinesydd wyddonydd

Cloddio cymunedol ar asedau treftadaeth sydd mewn perygl

Porthol gwe a rennir gyda mynediad agored

Cynlluniau rheoli perchnogion tir

Cynnydd CHERISH

Hyd yma mae Prosiect CHERISH wedi cyflawni’r canlynol

0
o safleoedd wedi’u cofnodi
0 km²
o arolygon morol
0
o longddrylliadau wedi’u harolygu
0
o ffotograffau archaeolegol o’r awyr
0 m
o greiddiau wedi’u samplu

Blogiau Diweddar

Remnants of the submerged forest and peat beds at Borth, Ceredigion (Picture courtesy of Geoff Duller, CHERISH Project).
Patrick Robson

Tirweddau coll – Cipolwg ar y gorffennol a rhybudd ar gyfer y dyfodol!

The future impacts of climate change – accelerated by human activity – are now widely reported, discussed and largely acknowledged.  All the evidence indicates there will be an increase in the intensity of the earth’s weather systems leading to enhanced storminess, more droughts and flooding, enhanced melting of glaciers and icecaps, and an increase in global sea-levels.  Yet somehow the implications for us personally can often seem remote and difficult to visualise.  However, the Welsh coastline offers us the opportunity to look into the past to see that rising sea-levels are not a new phenomenon.  Dotted around the Welsh and

Darllen mwy
Alison James

Bronze Bell Wreck Dive

Bronze Bell Wreck Dive Bronze Bell Wreck Dive Filming dive diaries, looking out to the Bronze Bell site. CHERISH have commissioned MSDS Marine to undertake inspection,

Darllen mwy

Twitter

Cylchlythyr

Lawrlwythwch y rhifyn newydd o Newyddion CHERISH
No. 8

Tanysgrifiwch i'n rhestr e-bostio a chael y newyddion diweddaraf

cyCY