Cynhadledd a Seminarau

Cynhadledd CHERISH 2021

Cynhaliwyd cynhadledd ar-lein Prosiect CHERISH ar 12 Mai 2021. Daeth y gynhadledd lwyddiannus ag ystod o siaradwyr rhyngwladol at ei gilydd a chafwyd cipolwg gwych ganddynt o sut mae newid yn yr hinsawdd a threftadaeth arfordirol yn cael sylw ledled y byd. 

CHERISH conference 2021 flyer

Gall y cyfranogwyr a gofrestrodd ar gyfer y gynhadledd weld y sgyrsiau o hyd ar Deledu Dal i Fyny Cynhadledd CHERISH, gan ddefnyddio’u manylion mewngofnodi fel cyfranogwyr drwy glicio ar y botwm isod.

Gall y cyfranogwyr a gofrestrodd ar gyfer y gynhadledd weld y sgyrsiau o hyd ar Deledu Dal i Fyny Cynhadledd CHERISH, gan ddefnyddio’u manylion mewngofnodi fel cyfranogwyr drwy glicio ar y botwm isod. CHERISH Youtube channel 16th August 2021.

Mae cynhadledd diwedd cam un CHERISH wedi’i chynllunio ar gyfer 7 Medi 2022 yng Nghastell Dulyn. Bydd gan y gynhadledd ffocws rhyngwladol gyda phapurau gan arbenigwyr ac ymarferwyr blaenllaw. Bydd yn cyflwyno canfyddiadau'r prosiect ac yn edrych ar y ffordd ymlaen.

Cymryd Rhan yn y Gynhadledd

Mae Prosiect CHERISH yn parhau i ymgysylltu'n weithredol â'r gymuned newid yn yr hinsawdd a threftadaeth ddiwylliannol ryngwladol drwy gyflwyno mewn amrywiaeth o gynadleddau cenedlaethol a rhyngwladol. Rydym wedi trefnu sesiynau gwyddonol mewn cynadleddau rhyngwladol yn Barcelona, Dulyn a Newcastle ac wedi cyflwyno i gynulleidfaoedd mewn gwledydd ledled Ewrop fel yr Eidal, Gwlad Pwyl, y Swistir, yr Iseldiroedd, Ynysoedd Erch a hyd yn oed Stockport!

Yn fwy diweddar mae aelodau prosiect CHERISH wedi cymryd rhan mewn nifer o gynadleddau ar-lein. Cyflwynodd Toby Driver a Sandra Henry bapurau yng Nghynhadledd Adapt Northern Heritage ym mis Mai 2020 (un o'r cynadleddau ar-lein cyntaf); cyflwynodd Edward Pollard bapur yng nghynhadledd flynyddol y Gymdeithas Archaeoleg Forol yn 2020; roedd Louise Barker a Kieran Craven yn gyfrifol am un o'r prif gyflwyniadau yng Nghynhadledd Digital Past 2021 a hefyd yn bresennol roedd James Barry, Daniel Hunt a Robert Shaw a gyflwynodd weithdy ar-lein ar ddefnyddio dronau ar gyfer archaeoleg.

Cynadleddau CHERISH yn y Gorffennol

Cynhaliwyd seminar archaeoleg o’r awyr a drefnwyd gan brosiect CHERISH ym mis Mehefin 2019. Roedd y gynhadledd gyda’r teitl Awyr a Daear 2: Datblygiadau mewn Archaeoleg o’r Awyr yn gynhadledd diwrnod llawn am ddim. Rhannwyd y seminar yn bedwar sesiwn ac roedd y sesiwn cyntaf, Darganfyddiadau Diweddar o'r Awyr, yn cynnwys papurau o Iwerddon, Cymru, yr Alban a Lloegr. Roedd pob sesiwn arall yn cynnwys tri phapur ar y pynciau Archifau Ffotograffig o'r Awyr, Lidar a dulliau synhwyro o bell eraill, ac Addysg a chynnwys y gymuned.

Uwch Geo-syrfëwr CHERISH yn cyflwyno yng Nghynhadledd Awyr a Daear 2 yn 2019.
Uwch Geo-syrfëwr CHERISH yn cyflwyno yng Nghynhadledd Awyr a Daear 2 yn 2019.

Ym mis Mai 2018 cynhaliodd Prosiect CHERISH Seminar Broffesiynol lwyddiannus yn Venue Cymru, Llandudno. Mynychodd bron i 80 o gynrychiolwyr y seminar gan gynnwys aelodau o Bwyllgor Cynghori CHERISH a Phartneriaid y Prosiect. Cyflwynodd amrywiaeth o siaradwyr bapurau sefyllfa ar bolisi treftadaeth arfordirol a newid yn yr hinsawdd y DU o'r Alban, Lloegr, Cymru ac Iwerddon yn ogystal â sgyrsiau am arolygu, ymchwil ac ymgysylltu â'r cyhoedd. Roedd y seminar undydd am ddim yn cynnwys tri sesiwn yn canolbwyntio ar ‘Strategaethau ar gyfer ein Harfordiroedd sy’n Newid - Persbectif Rhanbarthol a Chenedlaethol’, ‘Wynebu’r her: Diweddariad Prosiect CHERISH’ ac ‘Ymgysylltu â Chymunedau Arfordirol’.

Aelodau’r gynulleidfa yn Seminar Broffesiynol CHERISH: Llandudno 2018.
Aelodau’r gynulleidfa yn Seminar Broffesiynol CHERISH: Llandudno 2018.

Mae Prosiect CHERISH hefyd wedi trefnu sawl sesiwn cynhadledd mewn cynadleddau rhyngwladol mawr gan gynnwys cynhadledd Cymdeithas Archaeoleg Ewrop (EAA) yn Bern (2019) a Barcelona (2018).

Speakers who contributed to the CHERISH Session at the European Archaeology Association (EAA) 2018 Conference in Barcelona.
Siaradwyr a gyfrannodd at Sesiwn CHERISH yng Nghynhadledd 2018 Cymdeithas Archaeoleg Ewrop (EAA) yn Barcelona.
cyCY