Blogiau

Golygfa o'r awyr o Gaer Bentir a Chastell Ferriter, lle bydd gwaith cloddio CHERISH yn digwydd yr haf hwn.
Sandra Henry

CLODDIO CASTELL A CHAER BENTIR FERRITERS

Cyflwyniad Mae tîm CHERISH yn bwriadu gwneud gwaith cloddio archaeolegol yng Nghastell a Chaer Bentir Ferriter unwaith y bydd y cyfyngiadau presennol yn caniatáu hynny. Mae'r safle wedi'i leoli ar Benrhyn Ballyferriter, Dingle yn Sir Kerry. Mae Trwyn Doon (Dún an Fheirtéaraigh) yn bentir hir, cul sy'n ymestyn ychydig dros bum can metr o'r gogledd ddwyrain i'r de orllewin. Mae’r golygfeydd hardd o'r safle hwn yn cynnwys Trwyn Sybil i'r gogledd ac Ynysoedd Blasket i'r gorllewin. Mae’r gaer gynhanes yma’n un o 95 o geyrydd pentir arfordirol yn Sir Kerry, ac yn un o 508 o geyrydd o’r fath sydd wedi’u cofnodi o amgylch arfordir Iwerddon. Mae ceyrydd pentir....

Darllen mwy
Dan Hunt and Toby Driver surveying with the drone on Crocksydam headland (CHERISH Project 2020)
Toby Driver

Stacks, Cliffs and Cauldrons

‘The curved rampart fortifying it towards the land, stretched from this sheltered acclivity to the other side of the isthmus, where the cliffs are formidably precipitous, inclosing a very large space, in the centre of which the Cauldron yawns most

Darllen mwy
cyCY