Cylchlythyr

Pwyllgor Cynghori

Goruchwylir CHERISH gan Bwyllgor Cynghori o arbenigwyr blaenllaw a rhanddeiliaid allweddol mewn newid yn yr hinsawdd ac archaeoleg arfordirol a morol. Rôl y Pwyllgor Cynghori yw darparu cyngor, arweiniad a sylwadau gwrthrychol ac arbenigol ar ddulliau, amcanion a chyfeiriad CHERISH.

Dr Jacqui Mulville

DARLLENYDD MEWN BIOARCHAEOLEG, YSGOL HANES, ARCHAEOLEG A CHREFYDD, PRIFYSGOL CAERDYDD

Peter Cox

CARRIG CONSERVATION CYF. A LLYWYDD PWYLLGOR GWYDDONOL CENEDLAETHOL ICOMOS AR YNNI CYNALIADWY A NEWID YN YR HINSAWDD (NSCES+CC)

YR ATHRO James Scourse

ATHRO DAEARYDDIAETH FFISEGOL, PRIFYSGOL CAERWYSG

Tom Dawson

RHEOLWR YMDDIRIEDOLAETH SCAPE, YR ALBAN

Dr Clive Walmsley

UWCH GYNGHORYDD NEWID YN YR HINSAWDD, CYFOETH NATURIOL CYMRU

Dr Stephen Mandal

YSGOL MAES ARCHAEOLEG IWERDDON

Ian Doyle

PENNAETH CADWRAETH, CYNGOR TREFTADAETH IWERDDON

Pauline Gleeson

UWCH ARCHAEOLEGYDD, GWASANAETH HENEBION CENEDLAETHOL, IWERDDON

Karl Brady

UWCH ARCHAEOLEGYDD YN YR UNED ARCHAEOLEG DANDDWR, GWASANAETH HENEBION CENEDLAETHOL, IWERDDON

Edmund Bridge

PEIRIANNYDD ARFORDIROL, SWYDDFA GWAITH CYHOEDDUS, IWERDDON

Terri Sweeney Meade

PENNAETH CADWRAETH, SWYDDFA GWAITH CYHOEDDUS, IWERDDON

Kathryn Roberts

PENNAETH CANGEN YR AMGYLCHEDD HANESYDDOL, CADW, CYMRU
cyCY