Cylchlythyr

Archwilio safle cynhanesyddol Gwersyll Caerfai cyn ei golli i erydiad arfordirol

Mae Caer Bentir Caerfai yn Heneb Gofrestredig ac yn un o dirnodau cynhanesyddol mwyaf cyfarwydd penrhyn Tyddewi, ond ychydig iawn rydym yn ei wybod am ei hanes a’i hadeiladwaith.

 

Gan weithio ochr yn ochr â CHERISH, bydd gwirfoddolwyr o bob rhan o Sir Benfro yn cael eu harwain gan dîm o DigVentures i gloddio, nodweddu a dyddio agweddau ar y gaer a’i chyffiniau.

Mae’r heneb a’r isthmws y mae wedi’i lleoli arno mewn perygl o erydiad yr arfordir a’r tir yn ogystal â thyfiant llystyfiant niweidiol. Bydd yr holl wybodaeth a geir o’r gwaith cloddio’n cael ei fwydo i ddull gweithredol o reoli cadwraeth sy’n cael ei wneud gan Cadw, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro (APCAP), yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol (YG) a Phrosiect CHERISH

Mae’r gwaith cloddio am bythefnos (a gynhelir rhwng 2il ac 16eg Medi) ar agor i bawb ymuno ag ef hefyd. Gall oedolion a phlant ymuno â’r tîm archaeolegol, gan ddysgu sut i ymchwilio i ddarn o hanes cenedlaethol bwysig tra hefyd yn helpu i ddatgelu manylion newydd am y Gaer Bentir yng nghalon Sir Benfro ac ar arfordir cynhanesyddol Tyddewi.

Gallwch ddilyn y gwaith ar yr ‘amserlin gwaith’ isod yma

Modelau 3D Caerfai

Map Lleoliad

cyCY