Cylchlythyr

Dydd Mercher Awst 3: 5:00pm – 7:00pm

Ymunwch â thîm CHERISH ar daith safle o amgylch Caer Bentir Buckspool.

We will walk from the car park at St Govan’s Chapel to Buckspool Fort along the Pembrokeshire Coastal path. Once we reach Buckspool Promontory Fort, CHERISH archaeologists will talk about the site, our work there, and the threats to its future. There will be chance to ask questions and discuss the archaeology.

Wedyn byddwn yn dilyn ein camau yn ôl i’r maes parcio

Unwaith y bydd y daith wedi dod i ben bydd cyfle i’r cyfranogwyr gerdded i lawr i gapel Sant Gofan neu barhau i grwydro o amgylch llwybr yr arfordir.

Nid yw’r daith gerdded hon yn cynnwys unrhyw ddringfeydd serth a dylai fod yn addas ar gyfer unrhyw un â lefel resymol o ffitrwydd, ond cofiwch ddod â dŵr ac unrhyw beth arall y bydd arnoch ei angen efallai.

Ymgynnull yn y maes parcio ar ben y clogwyn (SR 967 930)

Map Lleoliad

https://www.facebook.com/events/362904932581754/?ref=newsfeed

cyCY