Cylchlythyr

Arddangosfa CHERISH

Arddangosfa deithiol yw Arddangosfa CHERISH a fydd yn cael ei harddangos mewn llyfrgelloedd, amgueddfeydd, canolfannau treftadaeth, orielau ac adeiladau cyhoeddus eraill ledled Iwerddon a Chymru. Mae'r arddangosfa'n tynnu sylw at effaith newid yn yr hinsawdd ar dreftadaeth ddiwylliannol arfordirol a'r gwaith y mae CHERISH yn ei wneud i asesu risg, mesur newid a chofnodi safleoedd yn y ddwy wlad. Nod yr arddangosfa yw codi ymwybyddiaeth o'r effeithiau y mae newid yn yr hinsawdd yn parhau i'w cael ar ein treftadaeth arfordirol werthfawr. Mae hefyd yn ceisio denu gwirfoddolwyr sy'n barod i gofnodi newid i'w harfordir a’u treftadaeth arfordirol leol yn y dyfodol gan ddefnyddio ap CHERISH sy'n cael ei ddatblygu ar hyn o bryd.s

Mae ein cynlluniau i arddangos yr arddangosfa wedi cael eu gohirio i raddau helaeth oherwydd cyfyngiadau Covid-19 ond gobeithiwn gael amserlen newydd ar gyfer yr arddangosfa deithiol hon yn y dyfodol agos. Gwyliwch y gofod yma. Os hoffech chi groesawu’r arddangosfa, cysylltwch â thîm y prosiect am fanylion.

 

Arddangosfa CHERISH yn lleoliad Storiel (Amgueddfa Gwynedd) ym Mangor
Arddangosfa CHERISH yn lleoliad Storiel (Amgueddfa Gwynedd) ym Mangor

Cynnwys Cysylltiedig

CYMRYD RHAN

cyCY